Xperia 買取価格表

Xperiaの買取価格表

Xperia1 III

docomo docomo Xperia1 III SO-51B 256GB
新品買取価格
84000
中古買取価格
78000円〜23500円
詳細をみる
au AU Xperia1 III SOG03 256GB
新品買取価格
84000
中古買取価格
76000円〜24500円
詳細をみる
SoftBank SoftBank Xperia1 III A101SO 256GB
新品買取価格
87000
中古買取価格
74000円〜24500円
詳細をみる

Xperia10 III

docomo docomo Xperia10 III SO-52B 128GB
新品買取価格
32000
中古買取価格
32000円〜9500円
詳細をみる
au AU Xperia10 III SOG04 128GB
新品買取価格
30000
中古買取価格
27000円〜8500円
詳細をみる
SIMフリー Xperia10 III Lite 国内版SIMフリー 64GB
新品買取価格
30000
中古買取価格
29000円〜17500円
詳細をみる
Ymobile Ymobile Xperia10 III A102SO 128GB
新品買取価格
26000
中古買取価格
25000円〜8000円
詳細をみる
楽天モバイル Xperia10 III Lite 楽天版SIMフリー 64GB
新品買取価格
28000
中古買取価格
27000円〜8800円
詳細をみる
楽天モバイル Xperia10 III Lite 楽天モバイル 64GB
新品買取価格
28000
中古買取価格
27000円〜8800円
詳細をみる
マイネオ Xperia10 III Lite mineo版SIMフリー 64GB
新品買取価格
32000
中古買取価格
28000円〜8800円
詳細をみる

Xperia1 II

docomo docomo Xperia 1 II SO-51A 128GB
新品買取価格
45000
中古買取価格
45000円〜14500円
詳細をみる
docomo ahamo Xperia 1 II SO-51Aa 128GB
新品買取価格
45000
中古買取価格
45000円〜14500円
詳細をみる
au AU Xperia 1 II SOG01 128GB
新品買取価格
49000
中古買取価格
49000円〜16000円
詳細をみる
SIMフリー 国内版SIMフリー Xperia 1 II 5G Dual-SIM XQ-AT42 256GB
新品買取価格
78000
中古買取価格
58000円〜33000円
詳細をみる

Xperia 5 II

docomo docomo Xperia 5 II SO-52A 128GB
新品買取価格
46000
中古買取価格
43000円〜14000円
詳細をみる
au AU Xperia 5 II SOG02 128GB
新品買取価格
50000
中古買取価格
47000円〜15500円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia 5 II A002SO 128GB
新品買取価格
48000
中古買取価格
43000円〜14500円
詳細をみる
SIMフリー 国内版SIMフリー Xperia 5 II 5G DualSIM XQ-AS42 256GB
新品買取価格
57000
中古買取価格
55000円〜35000円
詳細をみる

Xperia5

docomo docomo Xperia5 III SO-53B 128GB
新品買取価格
80000
中古買取価格
73000円〜23000円
詳細をみる
docomo docomo Xperia5 SO-01M 64GB
新品買取価格
25000
中古買取価格
22000円〜7500円
詳細をみる
au au Xperia5 III SOG05 128GB
新品買取価格
75000
中古買取価格
73000円〜23000円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia5 901SO 64GB
新品買取価格
24000
中古買取価格
19000円〜6300円
詳細をみる
SoftBank SoftBank Xperia5 III A103SO 128GB
新品買取価格
65000
中古買取価格
60000円〜17500円
詳細をみる
SIMフリー 国内版SIMフリー Xperia5 J9620 標準容量
新品買取価格
26000
中古買取価格
25000円〜16000円
詳細をみる

Xperia8

au AU Xperia8 SOV42 64GB
新品買取価格
13000
中古買取価格
7500円〜1800円
詳細をみる
Ymobile Ymobile Xperia8 902SO 64GB
新品買取価格
13000
中古買取価格
7500円〜1800円
詳細をみる
UQ UQ Xperia8 SOV42 64GB
新品買取価格
13000
中古買取価格
7500円〜1400円
詳細をみる

Xperia 1

docomo docomo Xperia 1 II SO-51A 128GB
新品買取価格
45000
中古買取価格
45000円〜14500円
詳細をみる
docomo ahamo Xperia 1 II SO-51Aa 128GB
新品買取価格
45000
中古買取価格
45000円〜14500円
詳細をみる
docomo docomo Xperia 1 SO-03L 64GB
新品買取価格
39000
中古買取価格
23000円〜8000円
詳細をみる
docomo docomo Xperia 10 II SO-41A 64GB
新品買取価格
22000
中古買取価格
20000円〜5400円
詳細をみる
au AU Xperia 10 II SOV43 64GB
新品買取価格
22000
中古買取価格
18000円〜5900円
詳細をみる
au AU Xperia 1 II SOG01 128GB
新品買取価格
49000
中古買取価格
49000円〜16000円
詳細をみる
au AU Xperia 1 SOV40 64GB
新品買取価格
28000
中古買取価格
19000円〜6300円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia 1 802SO 64GB
新品買取価格
28000
中古買取価格
19000円〜6300円
詳細をみる
SIMフリー 国内版SIMフリー Xperia 1 II 5G Dual-SIM XQ-AT42 256GB
新品買取価格
78000
中古買取価格
58000円〜33000円
詳細をみる
SIMフリー 国内版SIMフリー Xperia 1 J9110 128GB
新品買取価格
49000
中古買取価格
35000円〜22000円
詳細をみる

Xperia Ace II

docomo docomo SONY Xperia Ace II SO-41B 64GB
新品買取価格
13000
中古買取価格
12000円〜2500円
詳細をみる
docomo Xperia Ace III SC-53C docomo版SIMフリー 64GB
新品買取価格
37000
中古買取価格
31000円〜10000円
詳細をみる
au Xperia Ace III SOG08 au版SIMフリー 64GB
新品買取価格
35000
中古買取価格
26000円〜8500円
詳細をみる
Ymobile Xperia Ace III A203SO Ymobile版SIMフリー 64GB
新品買取価格
17000
中古買取価格
16000円〜4900円
詳細をみる
UQ Xperia Ace III SOG08 UQmobile版SIMフリー 64GB
新品買取価格
16000
中古買取価格
13000円〜2800円
詳細をみる

Xperia XZ3

docomo docomo Xperia XZ3 SO-01L 64GB
新品買取価格
16000
中古買取価格
13000円〜4000円
詳細をみる
au AU Xperia XZ3 SOV39 64GB
新品買取価格
16000
中古買取価格
13000円〜3700円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia XZ3 801SO 64GB
新品買取価格
15000
中古買取価格
13000円〜3900円
詳細をみる

Xperia XZ2

docomo docomo Xperia XZ2 Compact SO-05K 64GB
新品買取価格
10000
中古買取価格
6500円〜1700円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ2 Premium SO-04K 64GB
新品買取価格
15000
中古買取価格
12000円〜3200円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ2 SO-03K 64GB
新品買取価格
16000
中古買取価格
9500円〜2200円
詳細をみる
au AU Xperia XZ2 Premium SOV38 64GB
新品買取価格
15000
中古買取価格
11000円〜3300円
詳細をみる
au AU Xperia XZ2 SOV37 64GB
新品買取価格
12000
中古買取価格
8500円〜2300円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia XZ2 702SO 64GB
新品買取価格
11000
中古買取価格
8500円〜2300円
詳細をみる

Xperia XZ1

docomo docomo Xperia XZ1 Compact SO-02K 32GB
新品買取価格
11000
中古買取価格
7500円〜1800円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ1 SO-01K 64GB
新品買取価格
11000
中古買取価格
7500円〜1800円
詳細をみる
au AU Xperia XZ1 SOV36 64GB
新品買取価格
9000
中古買取価格
6500円〜1900円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia XZ1 701SO 64GB
新品買取価格
9000
中古買取価格
6500円〜2200円
詳細をみる

Xperia XZs

docomo docomo Xperia XZs SO-03J 64GB
新品買取価格
12000
中古買取価格
6500円〜1700円
詳細をみる
au AU Xperia XZs SOV35 32GB
新品買取価格
9000
中古買取価格
6500円〜1900円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia XZs 602SO 32GB
新品買取価格
12000
中古買取価格
5500円〜1400円
詳細をみる

Xperia X

docomo docomo Xperia XZ3 SO-01L 64GB
新品買取価格
16000
中古買取価格
13000円〜4000円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ2 Compact SO-05K 64GB
新品買取価格
10000
中古買取価格
6500円〜1700円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ2 Premium SO-04K 64GB
新品買取価格
15000
中古買取価格
12000円〜3200円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ2 SO-03K 64GB
新品買取価格
16000
中古買取価格
9500円〜2200円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ1 Compact SO-02K 32GB
新品買取価格
11000
中古買取価格
7500円〜1800円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ1 SO-01K 64GB
新品買取価格
11000
中古買取価格
7500円〜1800円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ Premium SO-04J 64GB
新品買取価格
11000
中古買取価格
8000円〜1800円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZs SO-03J 64GB
新品買取価格
12000
中古買取価格
6500円〜1700円
詳細をみる
docomo docomo Xperia X Compact SO-02J 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
docomo docomo Xperia XZ SO-01J 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
docomo docomo Xperia X Performance SO-04H 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
au AU Xperia XZ3 SOV39 64GB
新品買取価格
16000
中古買取価格
13000円〜3700円
詳細をみる
au AU Xperia XZ2 Premium SOV38 64GB
新品買取価格
15000
中古買取価格
11000円〜3300円
詳細をみる
au AU Xperia XZ2 SOV37 64GB
新品買取価格
12000
中古買取価格
8500円〜2300円
詳細をみる
au AU Xperia XZ1 SOV36 64GB
新品買取価格
9000
中古買取価格
6500円〜1900円
詳細をみる
au AU Xperia XZ SOV34 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
au AU Xperia XZs SOV35 32GB
新品買取価格
9000
中古買取価格
6500円〜1900円
詳細をみる
au AU Xperia X Performance SOV33 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia XZ3 801SO 64GB
新品買取価格
15000
中古買取価格
13000円〜3900円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia XZ2 702SO 64GB
新品買取価格
11000
中古買取価格
8500円〜2300円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia XZ1 701SO 64GB
新品買取価格
9000
中古買取価格
6500円〜2200円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia XZ 601SO 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia XZs 602SO 32GB
新品買取価格
12000
中古買取価格
5500円〜1400円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia X Performance 502SO 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる

Xperia Z5

docomo docomo Xperia Z5 Premium SO-03H 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
docomo docomo Xperia Z5 Compact SO-02H 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
docomo docomo Xperia Z5 SO-01H 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
au AU Xperia Z5 SOV32 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia Z5 501SO 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる

Xperia Z3

docomo docomo Xperia Z3 Compact SO-02G 16GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
docomo docomo Xperia Z3 SO-01G 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
au AU Xperia Z3 SOL26 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる
SoftBank Softbank Xperia Z3 401SO 32GB
新品買取価格
1000
中古買取価格
1000円〜200円
詳細をみる

iPad Pro以外の人気スマホ買取価格

買取ガイド

買取カート 買取金額を検索